Trang thông tin điện tử Thư Viện Tỉnh Sóc Trăng                                                                                                        Giáo dục chủ quyền biển, đảo cho thế hệ trẻ Việt Nam                                                                                                        Biển Đông và Hải đảo Việt Nam                                                                                                        Chữa bệnh bằng máy sấy tóc                                                                                                        Cuốn Sách và Tôi                                                                                                          Kỹ Năng Xử Lý Công Việc                                                                                                         Các biện pháp nâng cao trí nhớ                                                                                                         Kỹ Năng Xử Lý Công Việc                                                                                                         Hoàng Sa - Trường Sa Biển Đảo Quê Hương Trong Trái Tim Người Việt Nam                                                                                                         Trưng bày sách kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc Hồ Chí Minh                                                                                                         Không Rào Cản


Tìm Kiếm
Tìm kiếm

Thời Tiết

Chuyên Mục

Liên Kết Website

Thống Kê Truy Cập

Chức năng nhiệm vụ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG THÔNG TIN – TIN HỌC

 - Tham mưu cho Ban giám đốc (BGĐ) trong lĩnh vực tin học hóa hoạt động Thư viện.

- Nghiên cứu, học tập, ứng dụng và hướng dẫn các chương trình phần mềm quản trị hoạt động Thư viện.

- Khai thác thông tin trên mạng Internet và biên soạn các loại thư mục, thông tin chuyên đề và chủ động phối hợp tổ chức trưng bày triển lãm tài liệu phục vụ bạn đọc trong thư viện.

- Tham mưu cho BGĐ tổ chức, thực hiện các hoạt động dịch vụ tin học, thư mục học tại thư viện và các Ban, ngành, đơn vị có yêu cầu.

- Tham mưu cho BGĐ phối hợp với các ngành hữu quan tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền phổ biến kiến thức (ngoài thư viện).

- Chọn chọc số hóa tài liệu địa chí tỉnh nhà.

- Chịu trách nhiệm soạn thảo các văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Thông tin - Tin học.

- Ngoài ra, đảm bảo thực hiện tốt các công tác khác do BGĐ phân công.

 PHÒNG THÔNG TIN – TIN HỌC


TOP