Trang thông tin điện tử Thư Viện Tỉnh Sóc Trăng                                                                                                        Giáo dục chủ quyền biển, đảo cho thế hệ trẻ Việt Nam                                                                                                        Biển Đông và Hải đảo Việt Nam                                                                                                        Chữa bệnh bằng máy sấy tóc                                                                                                        Cuốn Sách và Tôi                                                                                                          Kỹ Năng Xử Lý Công Việc                                                                                                         Các biện pháp nâng cao trí nhớ                                                                                                         Kỹ Năng Xử Lý Công Việc                                                                                                         Hoàng Sa - Trường Sa Biển Đảo Quê Hương Trong Trái Tim Người Việt Nam                                                                                                         Trưng bày sách kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc Hồ Chí Minh                                                                                                         Không Rào Cản


Tìm Kiếm
Tìm kiếm

Thời Tiết

Chuyên Mục

Liên Kết Website

Thống Kê Truy Cập

Tổng Quan » Văn bản hành chính
Quyết định mức thu, quản lý của thư viện trên địa bàn tỉnh
Quyết định về việc quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Thông tư số 01 /2010/TT-BVHTTDL , ngày 26 tháng 02 năm 2010
Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thông tư 56/2003/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin
Thông tư 56/2003/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện
Quyết định ban hành quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của thư viện xã, phường, thị trấn
Căn cứ Pháp lệnh Thư viện ngày 28 tháng 12 năm 2000; Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Xét đề nghị của Vụ trư¬ởng Vụ Th¬ư viện và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
Thông tư 26/2006/TT-BVHTT
Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đôch hại, nguy hiểmvà bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa - thông tin
Công văn số 3336/BVHTTDL-TCCB ngày 12/9/2003
V/v thực hiện Thông tư liên tịch 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
Thông tư số 67/2006/TT-BVHTT ngày 10/8/2006 hướng dẫn phân hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo
Thông tư của bộ văn hóa thông tin số 67/2006/tt-bvhtt ngày 10 tháng 8 năm 2006 hướng dẫn phân hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập hoạt động văn hóa - thông tin
Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của thư viện huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2006/QĐ-BVHTT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin
TOP